Культурні практики і культурна політика.

Центр соціальних досліджень "СОФІЯ"
Актуальні питання соціокультурної модернізації в Україні
Аналітична доповідь
Зміст

Актуальність і змістовний контекст теми доповіді ...............................................4

2. Емпірична база доповіді ............................................................................................8

3. Основні висновки .....................................................................................................11

4. Оцінка стану і перспективи соціокультурної модернізації в контексті домінуючих ціннісно-ідеологічних орієнтацій населення

4.1. Ціннісні орієнтації населення

4.2. Національна ідея, національна ідентичність та історична пам'ять

4.3. Уявлення про перспективу і шляхи модернізації України

4.4. Що перешкоджає соціокультурній модернізації українського суспільства?

5. Культурні практики населення як показники
соціокультурної модернізації

5.1. Доступність культурних благ для населення країни

5.2. Дозвільні практики населення (загальна характеристика)

5.3. Практики відвідування театрів, музеїв, художніх виставок.
Проблема формування потреб у академічних видах мистецтва.


5.4. Проблема домінування пасивних форм домашнього дозвілля.
Перегляд телепередач – основна форма дозвілля населення України

5.5. Музичні уподобання українців.


5.6. Практики читання. Літературні уподобання українців


5.7. Інтернет як дозвілля та джерело культурного контенту

6. Сприйняття українського культурного продукту:
рефлексії пересічних громадян та експертів

7. Культурна політика як інструмент соціокультурної модернізації

7.1. Загальна оцінка ефективності культурної політики в Україні. Проблеми та недоліки нинішньої культурної політики

7.2. Якими мають бути пріоритети сучасної культурної політики.

7.3. Роль освітніх закладів у контексті культурної політики

7.4. Оптимізація мовної політики

7.5. Проблема ефективності управління культурними процесами
та установами

7.6. Шляхи оптимізації управління культурними процесами та установами
Made on
Tilda