«Жінки в українській політиці: нові перспективи»

Центр соціальних досліджень "СОФІЯ"
Науковий підхід в соціології
Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 5 по 13 жовтня 2017 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося.

Всього було опитано 2005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Жовтень 2017 р.
Основні результати опитування
(повні формулювання питань та одномірні розподіли відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)
Політика – жіноча справа

Українські громадяни в цілому прихильно сприймають участь жінок в політичній діяльності.
Під час інтерв'ю респондентів запитали, чи згодні вони з думкою, що політика – це нежіноча справа. Чверть опитаних (24,4%) категорично не погодилися з такою точкою зору, ще 40,7% респондентів – «скоріше не погодилися».

Водночас, 25,7% опитаних тою чи іншою мірою погодилися з тезою про те, що політика – нежіноча справа. Серед чоловіків частка таких «консерваторів» становить 32,9%. (Не визначилися з відповіддю – 9,2% опитаних).

Більшість (58,9%) опитаних схвально сприймає ідею впровадження квот для жінок при обранні депутатів Верховної Ради Україні.
«Однозначно позитивно» поставилися до пропозиції впровадити квоти 22,6% опитаних, ще 36,3% - «скоріше позитивно». Проти ідеї квотування з тою чи іншою категоричністю висловилися 25,3% респондентів. Причому серед чоловіків частка противників сягає 32,0%. (Не визначилися з відповіддю – 15,8% респондентів).
Ставлення до найбільш відомих жінок-політиків
На основі попереднього аналізу, був складений перелік із 26 жінок-політиків, які найчастіше згадуються в Інтернет-публікаціях. Опитування показало, що до п'ятірки найбільш відомих жінок-політиків входять…

  • Юлія Тимошенко (її ім'я знають 98,8% респондентів);

  • Надія Савченко (91,7%);

  • Наталія Королевська (90,6%);

  • Ольга Богомолець (83,3%);

  • Інна Богословська (81,1%).

Показник відомості понад 50% також мають І.Геращенко, Т.Чорновол, О.Кужель, І.Луценко, У.Супрун, О.Сироїд.

Серед жінок-політиків найбільше симпатиків має Ольга Богомолець. До неї ставляться «однозначно позитивно» або «скоріше позитивно» 36,8% опитаних. Більше 20% симпатиків також мають Ірина Геращенко(26,1%), Юлія Тимошенко (25,2%) та Наталія Королевська (20,6%).

Слід відзначити, що тільки у Ольги Богомолець та Лілії Гриневич частка симпатиків перевищує кількість антипатиків. У інших жінок-політиків частка антипатиків перевищує число симпатиків. Якщо брати до уваги найбільш відомих жінок-політиків (з рівнем відомості понад 50%), то особливо несприятливим є співвідношення симпатиків і антипатиків у Ірини Луценко (1:5) та Надії Савченко (1:4).
Made on
Tilda